My Privacy

Verzoek tot inzage van Persoonsgegevens

Voordat ID&T je inzageverzoek in behandeling neemt, zal ID&T controleren wie je bent. ID&T kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek:

ID&T kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit: 

  • Het doel waarvoor ID&T gegevens gebruikt

  • Welke soorten gegevens ID&T voor dit doel gebruikt 

  • Welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen 

  • Hoe ID&T aan de gegevens is gekomen

Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via GDPR@id-t.com

ID&T  is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.


Doelmatigheid gegevensverwerking

Personen die eerder de ID&T optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om de doelmatigheid van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen waarvoor gegevens ingezet worden.

ID&T verzamelt en verwerkt volgende gegevens voor onderstaande doelmatigheid:

Naam: voor het persoonlijk maken van communicatie

Adres: voor het toesturen van diensten of services 

Postcode : voor het toesturen van diensten of services

Woonplaats & land: voor het toesturen van diensten of services

Geslacht: voor het aanbieden van gepaste content en aanbiedingen 

Leeftijd & geboortedatum: voor het controleren & toepassen van wettelijk bepaalde regels als toegang, drank

Muziek Interesses: voor het doen van aanbevelingen en het programmeren van events 

Vrije tijds bestedingen: voor het doen van aanbevelingen op interesse en het programmeren van events door ID&T zelf en/of partners. 

e-Mail: voor het versturen van aanbiedingen, tickets, nieuwsbrieven 
 

De hier weergegeven verklaringen zijn slechts voorbeelden. 
 


Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij er een uitzondering op van toepassing is (art. 9 AVG). Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.  ID&T verklaart gegevens die onder bijzonder vallen niet te verwerken.


https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/verwerken-van-persoonsgegevens/
 


Vragen over doelmatigheid van je gegevens mail GDPR@id-t.com


Recht op correctie, data-portatie en/of verwijdering

Personen die eerder de ID&T optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om correctie en/of data-portatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te porteren of af te schermen.

Dit kan als persoonsgegevens aantoonbaar feitelijk onjuist, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ID&T ze heeft verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt. Ook bij het overstappen naar een andere gelijke dienstverlener kan eigen persoonsdata opgevraagd worden voor data-portatie. 

Een verzoek kan ingediend worden via GDPR@id-t.com met duidelijke vermelding van naam, adres, datum en wijze van registratie en via welk kanaal dat heeft plaats gevonden plus de reden van het verzoek tot verwijdering of aanpassing. ID&T zal binnen 4 weken reageren op het verzoek.